Wybór oferty najkorzystniej w postępowaniu: Rozbudowa sieci wod-kan wraz z przyłączami w Gminie Łubowo cz. 1....

  • Dodano: 2021-07-16 12:18:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu: „Rozbudowa sieci wod-kan wraz z przyłączami w Gminie Łubowo cz. 1 – rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Imielenko i Lednogóra, budowa przyłącza wodociągowego w Leśniewie oraz przyłącza kanalizacyjnego w Dziekanowicach”

271.10.2021                                                        Łubowo, dnia 16.07.2021

                                              

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn.:

„Rozbudowa sieci wod-kan wraz z przyłączami w Gminie Łubowo cz. 1 – rozbudowa kanalizacji sanitarnej w  m. Imielenko i Lednogóra, budowa przyłącza wodociągowego w Leśniewie oraz przyłącza kanalizacyjnego w Dziekanowicach”

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) przekazuje informacje jak poniżej:

1. Oferta najkorzystniejsza:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

WODKAN Tadeusz Szustek

ul. Słoneczna 19, 62-200 Gniezno

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Liczba uzyskanych punktów wynosi 100,00. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył wadium w terminie, oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Zestawienie złożonych ofert:

L.p.

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania  wykonawców, których oferty zostały otwarte

Punktacja cena

Punktacja gwarancja i rękojmia

Suma

1

pegaz90 sp. z o.o.

ul. Niezłomnych 1,

88-300 Mogilno

39,38

40,00

79,38

2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

WODKAN Tadeusz Szustek

ul. Słoneczna 19, 62-200 Gniezno

60,00

40,00

100,00

3

Zakład Usługowo- Handlowo- Produkcyjny

„BAZYL” Ryszard Błażejak

Ul. Żeromskiego 21,

64-830 Margonin

45,87

40,00

85,87

 

                                                                                                                             Tomasz Hartwich            
Przewodniczący Komisji Przetargowej