Wybór oferty najkorzystniej w postępowaniu: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Łubowo...

  • Dodano: 2021-08-24 08:13:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu: „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Łubowo w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2021/2022”

271.12.2021                                                          Łubowo, dnia 23.08.2021

                                              

Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn.:

„Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Łubowo w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2021/2022”

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) przekazuje informacje jak poniżej:

1. Oferta najkorzystniejsza:

Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

62-200 Gniezno ul. Kolejowa 2

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Liczba uzyskanych punktów wynosi 100,00. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył wadium w terminie, oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Zestawienie złożonych ofert:

L.p.

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania  wykonawców, których oferty zostały otwarte

Punktacja cena

Punktacja czas podstawienia autokaru zastępczego

 

Suma

1

Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

62-200 Gniezno ul. Kolejowa 2

60,00

40,00

100,00

2

Katarzyna Turist
Krystyna Waleriańczyk

Piotrkowice 22A
62-561 Ślesin

56,92

40,00

96,92

3

Usługi Autokarowe Przewóz Osób

Monika Waleriańczyk, Maciej Waleriańczyk s.c.

Półwiosek Stary 56

62-561 Ślesin

46,82

40,00

86,82

4

Firma Wielobranżowa

TRANS STACH

Stanisław Mazurek

ul. Nowa 17

62-220 Niechanowo

38,19

40,00

78,19

5

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

Ul. Zakładowa 4,

62-510 Konin

 

47,04

40,00

87,04

6

Autobusowe Usługi Przewozowe „JAH”

Janusz Mroziński

ul. Strzałkowska 7,

62-230 Mielżyn

 

55,80

40

95,80

 

                                                                                                                             Tomasz Hartwich            
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej