Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn.: Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Dziekanowice Gmina Łubowo – budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Dziekanowice

  • Dodano: 2021-04-26 13:25:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu: "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Dziekanowice Gmina Łubowo – budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Dziekanowice"

271.6.2021                                                               Łubowo, dnia 26.04.2021

                                              

Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn.:

„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Dziekanowice Gmina Łubowo – budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Dziekanowice”

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) przekazuje informacje jak poniżej:

1. Oferta najkorzystniejsza:

Firma Usługowo –Handlowa „ANNA”
Anna Białobrzycka
ul. Wodna 18,

62-200 Gniezno

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Liczba uzyskanych punktów wynosi 100,00. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył wadium w terminie, oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Zestawienie złożonych ofert:

L.p.

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania  wykonawców, których oferty zostały otwarte

Punktacja cena

Punktacja gwarancja i rękojmia

Suma

1

Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o.

Ul. Matejki 1A
85-061 Bydgoszcz

52,12

40,00

92,12

2

BUD-MIX Michał Nowaczyk
Arcugowo 8
62-220 Niechanowo

45,60

40,00

85,60

3

Zakład Wielobranżowy

„TRANS-BRUK” Marek Begier

ul. Wiosny Ludów 58

62-330 Nekla

55,12

40,00

95,12

4

INFRADROG CHODZIEŻ Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Ksyckiego 6B/1
64-800 Chodzież

35,99

40,00

75,99

5

Firma Usługowo –Handlowa „ANNA”
Anna Białobrzycka
ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

60,00

40,00

100,00

6

Konsorcjum firm:

BADER-DROG Sp. z o.o. Sp. k

Łubowo 25a, 26-260 Łubowo

BADERA Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa

Tadeusz Badera

Dalachów 354, 46-325 Rudniki

42,36

40,00

82,36

                                                                                                                                                                                           

Tomasz Hartwich            
Przewodniczący Komisji Przetargowej