Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - Remont hali sportowej przy szkole podstawowej w Fałkowie, gmina Łubowo

  • Dodano: 2021-06-02 13:57:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu

271.9.2021                                                                Łubowo 02.06.2021r.

 

                                                                                                                                            

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -

odpowiedzi na pytanie oferentów (1)

 

Dotyczy przetargu:

„Remont hali sportowej przy szkole podstawowej w Fałkowie, gmina Łubowo”

 

W odpowiedzi na pytania dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie w art. 284 ust 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), Gmina Łubowo wyjaśnia, co następuje:

  1. Prosimy o sprecyzowanie co na myśli ma Zamawiający poprzez zastosowanie płyt podposadzkowych/podpodłogowych?

        Prosimy o podanie rodzaju płyt oraz ich wymiarów (grubość) i ilości.

  1. Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zastosowanie płyt typu Durelis V313 P5 (zielona) wilgocioodporna (wymiar 250x125cm) lub o parametrach nie gorszych, o grubości 10mm w ilości podanej w przedmiarze: 354,60m2 x2, gdyż należy zastosować dwie warstwy płyt – na tzw. mijankę.

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

Z poważaniem

                                                                                                             Przewodniczący Komisji Przetargowej