ZAPYTANIE OFERTOWE - ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW Z GMINNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

  • Dodano: 2023-01-23 00:00:00
  • Drukuj

Zapytanie ofertowe

W poniższych linkach znajduje się zapytanie ofertowe  na zadanie: 

Odbiór, transport i utylizacja odpadów: ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Łubowo, Przyborowo i Strychowo; zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziekanowice; skratek z oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziekanowice, Łubowo, Przyborowo i Strychowo.

 

zapytanie ofertowe; pobierz tutaj

Formularz ofertowy; pobierz tutaj

Projekt umowy- transport odpadów; pobierz tutaj

Projekt umowy- transport i utylizacja odpadów; pobierz tutaj

Projekt umowy- utylizacja odpadów; pobierz tutaj