Zestawienie ofert w postępowaniu pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w Dziekanowicach, Łubowie, Owieczkach, Wierzycach, Przyborowie, Lednogórze i Leśniewie, Gmina Łubowo (cz.1)


271.1.2023                                                               Łubowo, dnia 24.02.2023

 

Informacja o otwartych ofertach w postępowaniu pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowej w Dziekanowicach, Łubowie, Owieczkach, Wierzycach, Przyborowie, Lednogórze i Leśniewie, Gmina Łubowo (cz.1)”

 

Zamawiający, na stronie prowadzonego postępowania poinformował, że kwota przeznaczona na realizacje zamówienia to: 100.000,00zł brutto.

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) publikuje informacje jak poniżej:

L.p.

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania  wykonawców, których oferty zostały otwarte

Cena

brutto (zł)

 

1

 Monterdom F.U.H Tomasz Bierła

Ul. Krańcowa 10, 62-240 Trzemeszno

 713 400,00

2

St. K. Sokołowscy ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY S.C.

Ul. Jana Kausa 1

880-300 Mogilno

999.621,00

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

WODKAN Tadeusz Szustek

ul. Słoneczna 19, 62-200 Gniezno

478.000,02

4

TK-INSTALBUD Sp. z o. o. Sp. k.

Wiatrowo Las 25A

62-100 Wągrowiec

916 533,27

5

 PPHU DROKAN

Starczanowo 62-330, ul. Pomników Przyrody 25

 1 099 743,00

6

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe  Kanvex

Ul. Mostowa 2 c

64-800 Chodzież

1.132.461,00

7

ABDRILL Sp. z o.o.

Ul. Nowogrodzka 50/515

00 - 695 Warszawa

824.100,00

8

PHU INSTALACJE WOD-KAN C.O. I GAZ

MARCIN LAHUTA, KARNISZEWO 20A

62-212 MIELESZYN

 699 378,00

9

P.H.U. AGRO-AQUA Jakub Kurkowski

Bługowo 39, 77-400 Złotów

2 000 397,40

10

 BUD-AN Sp. z o.o.

Ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz

 

 2 134 932,98

 

Tomasz Hartwich

Przewodniczący Komisji Przetargowej