"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Łubowo" - zakończenie projektu

  • Dodano: 2018-06-29 10:53:00
  • 2374 wyświetleń
  • Drukuj

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

 

Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

 

Kwota dofinansowania:

1.296.955,04zł

 

Gmina Łubowo informuje o zakończeniu projektu budowy drogi rowerowej wraz z infrastrukturą pomiędzy miejscowościami Myślęcin - Owieczki

 

Przedmiotem zrealizowanego projektu była budowa ponad 3km km drogi rowerowej wraz z infrastrukturą sprzyjającą większemu wykorzystaniu indywidualnego transportu rowerowego oraz publicznego transportu autobusowego. W ramach realizacji wykonano:

Drogę dla rowerów  wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 197, pomiędzy miejscowościami Owieczki i Myślęcin, parking Park & Ride dla 18 samochodów osobowych, 3 parkingi Bike & Ride oraz oświetlenie uliczne lampami energooszczędnymi LED,

Ponadto, przebudowano istniejącą zatokę autobusową oraz przy jednym z parkingów Bike & Ride wykonano nowe zatoki autobusowe..