20 maja – dzień otwarty dla płatników rozliczających roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne

  • Dodano: 2023-05-18 07:29:49
  • 935 wyświetleń
  • Drukuj

W sobotę 20 maja, w godzinach od 9:00 do 14:00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza płatników do wybranych placówek ZUS na dyżur w sprawie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. W tych samych godzinach można będzie zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej pod numer 22 560 16 00.

Zbliża się 22 maja, czyli koniec terminu na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok. Ponieważ  płatnicy po raz pierwszy dokonują takiego rozliczenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych stara się pomóc im w wypełnieniu tego obowiązku i organizuje szereg dodatkowych działań wspierających płatników takich jak dyżury telefoniczne, szkolenia i webinary.

W ramach takiego wsparcia, w najbliższą sobotę 20 maja, w godzinach od 9:00 do 14:00 w wybranych placówkach ZUS, zorganizowane zostaną dni otwarte, w ramach których można będzie spotkać się z pracownikami Zakładu w sprawie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

Informacje o tym, w których placówkach odbędzie się  sobotni dyżur,  można znaleźć na naszej stronie internetowej zus.pl w zakładce szkolenia i wydarzenia. W Kalendarium, w specjalnej rubryce pod hasłem składka zdrowotna - dyżur, będziemy mieli informacje, o tym, w których konkretnie jednostkach możemy spotkać się z pracownikiem ZUS. https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/skladka-zdrowotna-dyzur

Na terenie województwa wielkopolskiego dyżury odbędą się:

  •  w siedzibie I Oddziału ZUS w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 12;

 

  • w siedzibie II Oddziału ZUS w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 31, oraz w podległych tej jednostce Inspektoratach w:

 

- Gnieźnie, przy ul. Sienkiewicza 4,

- Koninie, przy ul.św. M. Kolbego,

- Obornikach, przy ul. Armii Poznań 27

- Śremie, przy ul. Szerokiej 2,

- Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Szpitalnej 1

- Turku, przy ul. Armii Krajowej 18,

- Wrześni, przy ul. Wrocławskiej 42,

-Kole, przy ul. B. Prusa 11

- oraz w Biurze Terenowym w Słupcy, przy ul. Ratajczaka 2e;

 

  • w siedzibie Oddziału ZUS w Pile, przy ul. Dr. Drygasa 5; oraz w podlegającym mu Inspektoracie w

- Czarnkowie przy ul. Kościuszki 87;

 

 

  • w siedzibie Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wysockiej 1 b, oraz podległych mu Inspektoratach w:

- Jarocinie, przy ul. Kościuszki 16 a,

- Kaliszu, przy ul. Konopnickiej 31,

- Kościanie, przy ul. Kaźmierczaka 31,

- Kępnie, przy ul. Solidarności 8,

- Lesznie, przy Al.Krasińskiego 36,

- Rawiczu, przy ul. Mikołajewicza 18,

- Wolsztynie, przy ul. Poznańskiej 1.

Ostateczny termin na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej upływa 22 maja, dlatego warto skorzystać z sobotniego dyżuru w ZUS. Co ważne w sobotę nie załatwimy innych spraw np. związanych z emeryturami, rentami czy zasiłkami. Ten dzień dedykowany jest wyłącznie płatnikom składek, którzy potrzebują pomocy przy rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej.

 

INFORMACJA PRASOWA 

Kto musi pamiętać o rozliczeniu składki zdrowotnej?

 

Do 22 maja przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za
2022 rok.

 

W tym roku część płatników składek po raz pierwszy musi złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych, czyli podatkiem liniowym lub skalą podatkową albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Rozliczenie za 2022 rok trzeba przekazać do ZUS-u w dokumencie za kwiecień 2023 roku tj. do 22 maja.

 

Ustalona roczna składka zdrowotna może okazać się niższa lub wyższa od sumy składek, którą przedsiębiorca zapłacił przez cały rok. Jeśli z rozliczenia wychodzi nadpłata i płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, to ZUS utworzy wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na PUE ZUS. Będzie trzeba go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca. ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.


Jeśli na koncie płatnika było zadłużenie, to nadpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości. Natomiast, gdy z rozliczenia wychodzi niedopłata, należy uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 roku.

 

W obliczeniu rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne pomoże specjalny kalkulator, który dostępny jest na stronie https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-rocznej-skladki-zdrowotnej.

 

Osoby prowadzące jednoosobową działalność roczne rozliczenie składają na druku ZUS DRA
(blok XII). Natomiast w przypadku opłacania składek za inne osoby (np.: pracowników, zleceniobiorców) na druku ZUS RCA  (blok III. F). Nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA obowiązują od  maja. Zakład dostosował też programy Płatnik i ePłatnik do nowych wzorów dokumentów oraz udostępnił w nich funkcje, które umożliwiają roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej nie dotyczy:  płatników na karcie podatkowej, twórców
i artystów, wspólników spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z o.o. oraz osób współpracujących.

 

Warto przy tym przypomnieć, że od 1 stycznia 2022 r. wszyscy płatnicy, mają  obowiązek co miesiąc składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA, co jest podstawą do prawidłowego rozliczenia konta.

 

Uwaga!

Przedsiębiorca, który chce złożyć dokumenty korygujące wysokość składki zdrowotnej za ubiegły rok, może je złożyć najpóźniej do dnia, w którym złoży wniosek o zwrot nadpłaty, a jeśli się
nie składa takiego wniosku, to do 30 czerwca 2023 r.

 

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego