„Aktywne Sołectwa LGD 2017” - ogłoszenie o konkursie LGD Trakt Piastów

  • Dodano: 2017-05-09 07:34:40
  • 3943 wyświetleń
  • Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”, ogłasza konkurs dla sołectw obszaru LGD „Trakt Piastów” realizowany ze środków własnych, pod tytułem „Aktywne Sołectwa LGD 2017”.

Ogłoszenie konkursu „Aktywne Sołectwa LGD 2017”

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”, ogłasza konkurs dla sołectw obszaru LGD „Trakt Piastów” realizowany ze środków własnych, pod tytułem „Aktywne Sołectwa LGD 2017”.

 

Nabór wniosków odbędzie się w dniach 29.05-08.06.2017 r.

 

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu należy składać osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną:

*         w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków. Wniosek można złożyć także drogą pocztową (liczy się data i godzina wpływu do biura LGD);

*         w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD od dnia rozpoczęcia naboru,  do dnia i godziny zakończenia naboru, wskazanym w ogłoszeniu.

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora.

 

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia wynosi:  36 000,00 zł.

Wartość dotacji: maksymalnie 2 000,00 zł.

Wymagany wkład własny: niefinansowy w wysokości 20% dotacji (udokumentowana praca własna).

Realizacja  projektu: 3 miesiące od podpisania umowy

Sołectwa nie uczestniczące w poprzedniej edycji konkursu będą dodatkowo premiowane.

 

Cele planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

*       aktywizowanie sołectw wokół świetlic wiejskich;

*       nawiązanie i/lub rozwój współpracy środowisk społeczności lokalnych;

*       promocja obszaru i działań LGD „Trakt Piastów.

 

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu:

*       zajęcia tematyczne w świetlicy wiejskiej,

*       zajęcia sportowe i rekreacyjne na wsi,

*       wycieczki dla mieszkańców sołectw na terenie LGD.

 

Dokumentacja konkursowa:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy, regulamin konkursu oraz generator wniosków dostępne są na stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl w zakładce Aktywne Sołectwa.

 

Dodatkowo informacje:

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

Katarzyna Wielgosz – 601 534 502

Justyna Jastrzębska – 506 862 163

 

Data ogłoszenia 08.05.2017 r.