pieniądze w słoiku

Co przyniesie nowy rok...

  • Dodano: 2021-12-03 10:50:00
  • 2183 wyświetleń
  • Drukuj

 

Szanowni Państwo

Wobec wzrastającej inflacji trudno o informacje bardzo pozytywne, mimo to chciałbym podzielić się z Państwem prognozami, dotyczącymi opłat, które wszyscy będziemy zmuszeni ponosić w nadchodzącym roku. Rosnące ceny energii, gazu, paliw nie napawają optymizmem, jednak są pewne pozytywne aspekty, związane z wcześniej zawartymi umowami.

Wg naszej oceny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie nadal wynosiła 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca i  nie ulegnie zmianie do końca trwania umowy z Wykonawcą  - czyli do dnia 31 sierpnia 2022r.

Umowa dotycząca dostawy gazu ziemnego dla obiektów, należących do Gminy Łubowo obowiązuje przez dwa lata a więc do końca roku 2022r, co oznacza stałą cenę w tym okresie.

Niestety, zgodnie z wynikiem ostatniego postępowania ceny energii elektrycznej wzrosły odpowiednio:

- obiekty o 48,5%

- oświetlenie o 38,4% .

Taka zmiana musi powodować zmianę kosztów przygotowania wody uzdatnionej oraz jej dostarczenia do mieszkańców a następnie odbioru ścieków.

Jednak dzięki stałej rozbudowie i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej cena 1m3 wody uzdatnionej wynosi obecnie 2,85zł co stanowi wzrost o 17gr od roku 2020 a odbioru ścieków kształtuje się na poziomie 5,42zł  czyli wzrosła o 1,61zł . Zmiana tak duża miała miejsce po raz pierwszy od  roku 2018r.

Powyższe ceny obowiązują od lipca 2021r. a wskazany wzrost cen niweluje tylko wzrastające koszty energii oraz rosnące koszty osobowe.

Warto wspomnieć, że istotnym obciążeniem dla budżetu Gminy jest transport dzieci do szkół i tutaj pomimo wzrostu cen paliwa mam dobrą wiadomość.

Obecna umowa obowiązuje nas do czerwca 2022r. Z uwagi na to, że po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, po uzyskaniu przez przewoźnika dopłaty Marszałka Województwa Wielkopolskiego ostateczna kwota, którą wydajemy na przewozy dzieci w roku szkolnym spadła z 441.698,40zł  do  203.679,80zł (wartości szacowane dla obecnej liczby uczniów) czyli ponad połowę.

Co przyniosą kolejne miesiące pozostaje niewiadomą – sądzę jednak, że mamy całkiem dobry start i jesteśmy w stanie właściwie funkcjonować jako samorząd a przede wszystkim nadal inwestować. Myślę, że przełożą się na to niewątpliwie, systematycznie pozyskiwane przez nas fundusze z budżetu państwa czy Unii Europejskiej.

Serdecznie pozdrawiając, pozostaję z szacunkiem

Wójt Gminy Łubowo

Andrzej Łozowski