węgiel

DODATEK WĘGLOWY - WAŻNA ZMIANA

  • Dodano: 2022-09-22 10:29:00
  • 2793 wyświetleń
  • Drukuj

 

Gminny Ośrodek Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubowie uprzejmie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o dodatku węglowym, ulega zmianie termin rozpatrywania wniosków oraz wypłata dodatków. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Dodatkowo nowelizacja ustawy wprowadziła zasadę, że w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.