Droga w Pierzyskach, współfinansowana z PROW została wykonana!

  • Dodano: 2017-05-10 00:00:00
  • 3381 wyświetleń
  • Drukuj

Miło nam poinformować Państwa o zakończeniu inwestycji drogowej w Pierzyskach współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W roku ubiegłym Gmina Łubowo złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn:
„Modernizacja układu komunikacyjnego na terenie gminy Łubowo, pomiędzy węzłami drogi ekspresowej S5 „Łubowo” oraz „Gniezno Południe, polegająca na przebudowie odcinków dróg gminnych: od drogi powiatowej 2157P do drogi ekspresowej S5 oraz od drogi powiatowej 2157P do drogi powiatowej 2211P”, który został rozpatrzony pozytywnie.

 

Charakterystyka projektu:
Celem operacji jest poprawienie warunków dojazdu mieszkańców przysiółków do centrum miejscowości Pierzyska i do powstającej specjalnej strefy ekonomicznej oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy węzłami drogi S5: "Łubowo" i "Gniezno Południe" poprzez przebudowę drogi o dł. 2,398km.

 

Po zakończonym postępowaniu przetargowym  całkowity koszt operacji wyniósł  705.478,04zł brutto.

 

Pomoc unijna to  63,63% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Zadanie zostało zakończone i odebrane dnia 27 kwietnia 2017r.