budynek urzędu gminy

Działanie Urzędu Gminy w czasie epidemii

  • Dodano: 2020-05-25 15:36:00
  • 3807 wyświetleń
  • Drukuj

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą bieżącej działalności Urzędu Gminy Łubowo

Szanowni Państwo

W celu maksymalnego ograniczenia możliwości pojawienia się zakażenia w Urzędzie Gminy i związaną z tym konieczność ewentualnej kwarantanny całej kadry, dla zachowania ciągłości pracy Urzędu, bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie nadal w tymczasowym biurze podawczym Urzędu Gminy Łubowo. Zgodnie z ostatnimi wytycznymi część pracowników Urzędu świadczy pracę w systemie pracy zdalnej.

Dla Państwa wygody zorganizowane zostały dwa punkty, gdzie można kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy.

Przy wejściu głównym do budynku zlokalizowano tymczasowe biuro podawcze dla wszystkich osób przybywających do Urzędu.

Z kolei, w przypadku chęci skorzystania z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prosimy o skorzystanie z wejścia bocznego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie wejście do dalszych pomieszczeń budynku Urzędu Gminy, po uprzednim zgłoszeniu u właściwego merytorycznie pracownika. Decyzję o konieczności wejścia interesanta do dalszej części budynku podejmuje pracownik. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Pomimo tego, kierując się troską o zdrowie Państwa i pracowników, serdecznie zachęcam do załatwiania możliwie dużej ilości spraw za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu czy skrzynki E-Puap.

Korzystając z okazji pragnę również przypomnieć i podkreślić, że Urząd Gminy Łubowo przez cały czas trwania pandemii, bez przerwy, wykonuje pełen zakres zadań publicznych, realizując wszystkie sprawy, leżące w kompetencji samorządu gminnego.

Życząc zdrowia, pozostaję z szacunkiem

Wójt Gminy Łubowo

Andrzej Łozowski