logo unii europejskiej, flaga Polski, logo EFRR

Gmina Łubowo otrzymała ponad 200 tys. złotych na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  • Dodano: 2022-05-17 09:53:00
  • 1150 wyświetleń
  • Drukuj

Gmina Łubowo informuje, że w dniu 27.04.2022r. podpisana została umowa o powierzenie grantu o numerze 4752/3/2022 w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia - REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00ł

Wartość grantu to 203.490,00zł

Celem realizacji przedsięwzięcia jest cyfryzacja Urzędu Gminy Łubowo oraz jednostek podległych, a także poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Łubowo.

Zadanie obejmuje:

1. Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy Łubowo oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubowie.

2. Zakup laptopów dla szkół podstawowych, m.in. na potrzeby prowadzenia nauki zdalnej.

3. Zakup laptopów w celu prowadzenia obsługi sesji Rady Gminy Łubowo.

4. Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Łubowo.

Dzięki realizacji grantu osiągnięte zostaną takie efekty jak: usprawnienie procesu obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Łubowo oraz jednostkach organizacyjnych, skrócenie czasu obsługi Interesantów, obniżenie kosztów pracy biurowej w Urzędzie Gminy Łubowo oraz jednostkach organizacyjnych, zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi, automatyzacja obsługi interesantów i ułatwienie im dostępu do informacji, rozwój kompetencji kadr jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane nie później niż do dnia 30.09.2023 r.

Rozpoczęte zostały procedury przetargowe.