cztery osoby stojące na drodze

Inwestycje w Gminie Łubowo trwają

  • Dodano: 2021-06-08 13:48:00
  • 284 wyświetleń
  • Drukuj

Jedną z ważniejszych inwestycji  jest budowa drogi współfinansowana w 50% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Budowa drogi gminnej dz. nr 51/11 w Fałkowie, gmina Łubowo”.

Budowa drogi, której koszt opiewa na ponad 400tys. złotych zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu - w szczególności tych niechronionych, np. osób, które udają się na dworzec kolejowy.  Dwa oświetlone przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem ostrzegawczym zaprojektowano w miejscach pozwalających na bezpieczne przemieszczanie się przechodniów. Budowa drogi niewątpliwie podniesie standard istniejącej dotychczas drogi.

Całkowita długość nowej drogi wynosi 244m. Droga ma szerokość 4,5m, zbudowano obustronny chodnik (z lewej 188m, z prawej 76m) oraz pobocze tłuczniowe (0,75m). Odtworzono rów prawostronny i wybudowano kanały technologiczne.

Nowa droga zastąpiła zniszczoną drogę o szerokości około 4m, o śladzie zmieniającym się w zależności od warunków atmosferycznych, głównie o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej,  bez chodnika, odwodnienia, utwardzonego pobocza, przejść dla pieszych i oświetlenia.

Inwestycja znakomicie wpisała się w otoczenie nowych domów wielorodzinnych a sąsiedztwo zieleni i starszej zabudowy jednorodzinnej  dodaje jej uroku.  

Na terenie inwestycji trwają ostatnie prace porządkowe, obszar wizytował dziś Wójt Gminy Łubowo - Andrzej Łozowski  wraz z pracownikami i inspektorem nadzoru a odbiór przewidziano na dzień 21 czerwca br.