Kolejne laptopy zawitały do szkół

  • Dodano: 2022-09-16 14:00:00
  • 331 wyświetleń
  • Drukuj

W ostatni etap weszła realizacja projektu „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w celu cyfryzacji Urzędu Gminy Łubowo i jednostek podległych Gminie Łubowo.”

W ciągu ostatnich paru dni Wójt Gminy Łubowo - Andrzej Łozowski  wraz z zastępcą – Tomaszem Hartwichem przekazali szkołom podstawowym z terenu Gminy Łubowo 16 laptopów, które posłużą dzieciom i młodzieży podczas prowadzenia zajęć szkolnych lub nauki zdalnej.

Uśmiech na twarzach dzieci jest nieodłącznym elementem takich spotkań, zapraszamy więc do obejrzenia kilku fotek z odwiedzin Wójta Gminy w poszczególnych jednostkach edukacyjnych.

Warto wspomnieć, że przekazanie komputerów dla szkoły podstawowej w Lednogórze odbyło się przy okazji uroczystego otwarcia nowych sal lekcyjnych.

 

Poniżej kilka informacji o projekcie:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia - REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00ł

Wartość grantu to 203.490,00zł

Celem realizacji przedsięwzięcia jest cyfryzacja Urzędu Gminy Łubowo oraz jednostek podległych, a także poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Łubowo.

Zadanie obejmuje:

1. Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy Łubowo oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubowie.

2. Zakup laptopów dla szkół podstawowych, m.in. na potrzeby prowadzenia nauki zdalnej.

3. Zakup laptopów w celu prowadzenia obsługi sesji Rady Gminy Łubowo.

4. Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Łubowo.

Dzięki realizacji grantu osiągnięte zostaną takie efekty jak: usprawnienie procesu obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Łubowo oraz jednostkach organizacyjnych, skrócenie czasu obsługi Interesantów, obniżenie kosztów pracy biurowej w Urzędzie Gminy Łubowo oraz jednostkach organizacyjnych, zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi, automatyzacja obsługi interesantów i ułatwienie im dostępu do informacji, rozwój kompetencji kadr jednostki samorządu terytorialnego.