LII Sesja Rady Gminy Łubowo

  • Dodano: 2023-03-13 00:00:00
  • 298 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art.20.ust.1 ustawy  z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie  gminnym

(Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm) zwołuję

 

LII Sesję Rady Gminy Łubowo,

 

która odbędzie się w dniu 20 marca 2023r. (poniedziałek) godz.10.00

 

w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Łubowie 13F.

 

Na Sesję serdecznie zapraszam.

      

 

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                      Mirosław Nowak

    

 

 Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad LII Sesji Rady Gminy Łubowo.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad LII Sesji Rady Gminy.

3. Przedstawienie porządku obrad LII Sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy

5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie:

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego– LII/401/2023

8. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmiany uchwały budżetowej na 2023r- LII/402/2023

9. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubowo na lata 2022-2034

-LII/403/2023

10. Podjęcie uchwały w sprawie:

- ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Łubowo – LII/404/2023

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad LII Sesji Rady Gminy Łubowo

 

Transmisja na żywo: kliknij tutaj