Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z 5 marca 2024

  • Dodano: 2024-03-05 10:49:06
  • 1040 wyświetleń
  • Drukuj

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Łubowie
z dnia 5 marca 2024 r.

 

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)  Gminna Komisja Wyborcza w Łubowie wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następujących okręgach wyborczych:

  • Okręg wyborczy nr 1, obejmujący: część sołectwa Lednogóra: Lednogóra nr 1 - 26 , 27 - 32O , 39 - 44, 54 - 59 , 77 - 126 , 141 , 156 , 160 , 189 - 201A, ul. Osiedle Pod Wiatrakami

W okręgu wyborczym nr 1 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

  • Okręg wyborczy nr 5, obejmujący: część sołectwa Fałkowo: Fałkowo nr 1A - 31A , 78, 78A , 78B, 141 - 145, ul. Osiedle Pod Lipami, ul. Malinowa

W okręgu wyborczym nr 5 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych Gminna Komisja Wyborcza w Łubowie przyjmuje w swojej siedzibie:

w Urzędzie Gminy Łubowo, Łubowo 1, 62-260 Łubowo

do dnia 11 marca 2024r.

Dyżury:

W godzinach pracy Urzędu Gminy Łubowo: 715 -  1500

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Łubowie

Hanna Ostynowicz

 

pobierz