baner odpady

Odbiór odpadów, woda i ścieki - kilka ważnych informacji

  • Dodano: 2022-09-16 00:00:00
  • 1635 wyświetleń
  • Drukuj

Szanowni Państwo

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łubowo od 1 września 2022r. do 31 grudnia 2023r. oraz podpisaniem umowy z firmą Alkom (dotychczasowym odbiorcą odpadów) pragnę poinformować, że uzyskana cena pozwala nam na utrzymanie wysokości odpłatności za odbiór odpadów od mieszkańców naszej Gminy na dotychczasowym poziomie przynajmniej do końca grudnia br.

Biorąc pod uwagę wszechobecny wzrost cen uważam, że to dobra wiadomość.
Co przyniesie nowy rok trudno dziś wyrokować i być może z uwagi na ewentualny wzrost kosztu utylizacji odpadów (cena niezależna od firmy Alkom) staniemy przed koniecznością korekty ceny odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, którą ponosimy wszyscy w naszych gospodarstwach domowych. Żywię jednak szczerą nadzieję, że odczujemy to w niewielkim stopniu.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że cena wody i odbioru ścieków również pozostanie bez zmian w tym okresie.

Myślę, że każdy z nas jest świadom tego, że woda to wspólne dobro i przyczyniając się do zmniejszenia jej zużycia, pomijając niewątpliwe aspekty ekologiczne, realnie wpływamy na zmniejszenie kosztów przygotowania wody uzdatnionej, a następnie oczyszczenia powstałych ścieków, które razem ponosimy jako Gmina.

Nie jesteśmy w stanie, rzecz jasna, wpłynąć na wszystkie składowe ceny wody i odbioru ścieków (np. ceny prądu, koszty urządzeń, napraw, modernizacji, koszty obsługi…) ale poprzez oszczędność wody w każdym z naszym domów, niewprowadzanie do systemu kanalizacji sanitarnej innych mediów (np. deszczówka, odwodnienia, czy zwykłe  „śmieci”…) po prostu sami utrzymujemy cenę wody i ścieków na odpowiednio niskim poziomie.

Warto też wspomnieć o funduszach pozyskiwanych na bieżąco z różnych źródeł zewnętrznych - krajowych i unijnych, które przyczyniają się do utrzymaniu stanu naszych urządzeń w dobrym stanie oraz pozwalają na rozbudowę sieci wodociągowej i sanitarnej. Dla przykładu w ostatnim czasie pozyskaliśmy 2,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które zostaną spożytkowane na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Strychowie.

Trzeba więc wyraźnie podkreślić, że dbając o nasze wspólne dobro mamy wpływ na cenę naszych mediów!

Jako wspólnota samorządowa, jak na razie zdajemy ten egzamin na przysłowiową piątkę :)

Z poważaniem

 

Andrzej Łozowski

Wójt Gminy Łubowo