Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Dodano: 2024-05-10 07:15:00
  • 401 wyświetleń
  • Drukuj

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁUBOWO 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 288/1 i 288/2 w obrębie Lednogóra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 92/4 w obrębie Siemianowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

pobierz