Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko Chwałkówko

  • Dodano: 2023-04-14 07:00:00
  • 595 wyświetleń
  • Drukuj

W załączeniu ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 5/69 i 5/72 w obrębie Chwałkówko oraz  prognozy oddziaływania na środowisko.

pobierz