OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁUBOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lednogóra dla działki nr ewid. 165/4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  • Dodano: 2024-03-16 07:15:00
  • 500 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zmianami), Wójt Gminy Łubowo udostępnia treść projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lednogóra dla działki nr ewid. 165/4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Załączniki:

1. Uchwała - pobierz

2. Uzasadnienie - pobierz

3. Prognoza Oddziaływania na Środowisko - pobierz

4. Oświadczenie - pobierz

5. Lokalizacja obszaru opracowania na tle mapy topograficznej - pobierz

6. Lokalizacja obszaru opracowania na tle mapy topograficznej względem obszarów chronionych - pobierz

7.  Zmiana miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Lednogóra dla dz. nr ewid. 165/4 - pobierz