Żłobek

Planowany nabór na stanowisko opiekuna dziennego w Gminnym Żłobku w Łubowie.

  • Dodano: 2022-01-13 13:25:00
  • 1741 wyświetleń
  • Drukuj

Wójt Gminy Łubowo informuje o planowanym naborze na stanowisko opiekuna dziennego w Gminnym Żłobku w Łubowie.

W związku z powyższym, celem powiększenia bazy osób zainteresowanych pracą, prosimy o składanie CV, wraz z wypełnionym załączonym oświadczeniem dot.  RODO do Urzędu Gminy Łubowo, za pośrednictwem adresu e-mail: kadry@lubowo.pl

Stosowne ogłoszenie o naborze ukaże się na stronie internetowej www.lubowo.pl.

 

Opiekunem w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje:

1)     pielęgniarki,

2)     położnej,

3)     opiekunki dziecięcej,

4)     nauczyciela wychowania przedszkolnego,

5) nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji lub terapeuty pedagogicznego.

 

Ponadto opiekunem w żłobku może być także osoba, która posiada co najmniej:

1)     wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności

lub

2)     wykształcenie średnie, lub średnie branżowe oraz:

a)     co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3

lub

b)   przed zatrudnieniem, jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna. Szkolenie to powinno być zgodne z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Jeśli kandydat do pracy ma 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 oraz średnie wykształcenie, ale nie pracował z dziećmi w tym wieku przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązany jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.