Podpisanie umowy w ramach PROW - Przebudowa SUW i wodociągu w Woźnikach, przebudowa sieci wod-kan w Fałkowie....

  • Dodano: 2023-03-23 09:00:00
  • 1153 wyświetleń
  • Drukuj

Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz  Wójt Gminy Łubowo – Andrzej Łozowski sygnowali umowę dot. finansowania zadania p.n.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Woźniki oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Fałkowo, gmina Łubowo.”

 

Inwestycja będzie współfinansowana z Funduszy Unijnych w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020".

 

Celem planowanej operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej (ok. 3 km) w m. Woźniki oraz przebudowę przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w m. Fałkowo, Gmina Łubowo. Realizacja operacji przyczyni się do ulepszenia istniejącej infrastruktury dla świadczenia podstawowych usług dla ludności wiejskiej.

 

 

 

Szacowany koszt realizacji zadania to 5.139.619,97zł a kwota pomocy wynosi 3.179.000,00zł.

 

Ostateczna wartość inwestycji zostanie ustalona po przeprowadzonej procedurze przetargowej.