Podpisanie umowy „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Strychowo, Gmina Łubowo”

  • Dodano: 2023-05-12 07:52:00
  • 931 wyświetleń
  • Drukuj

Dnia 11 maja 2023 r. Wójt Gminy Łubowo podpisał umowę z firmą Bionor Sp. z o.o. reprezentowaną przez Zbigniewa Dyka - Dyrektora Spółki dotyczącą  „Zaprojektowania i wykonania rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Strychowo, Gmina Łubowo”, w formule zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z załączonymi Programami Funkcjonalno Użytkowymi.

W skład zadania wchodzi  wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi, uzgodnieniami, nadzór autorski oraz wykonanie rozbudowy istniejącej oczyszczalni. Celem jest zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków.

Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstępną promesą NR Edycja3PGR/2021/4329/PolskiLad dotyczącą realizacji przez Gminę Łubowo inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Strychowo, Gmina Łubowo.

 


dofinansowanie 2.500.000,00zł
całkowita wartość inwestycji - 5.719.500,00zł