Postanowienie nr 154/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych z dnia 2 października 2023 r.

  • Dodano: 2023-10-02 15:20:20
  • 1596 wyświetleń
  • Drukuj

POSTANOWIENIE NR 154/2023

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 2 października 2023 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego

zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 151/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 25 września 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie II

 

 

 

Załącznik nr 1

do Postanowienia nr 154/2023 Komisarza Wyborczego

w Koninie II z dnia 2 października 2023 r.

 

 

 

 

Gm. Łubowo

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury Gminy Łubowo, 62-260 Łubowo, Łubowo 13F

Termin: 5 października 2023 r. o godz. 16:00