Projekt ekologiczny rusza w Gminie Łubowo

  • Dodano: 2022-09-30 07:15:00
  • 1257 wyświetleń
  • Drukuj

Miło nam poinformować, że we wszystkich szkołach Gminy Łubowo rozpoczęła się realizacja projektu ekologicznego pn.:

Wyposażenie sal edukacyjnych szkół podstawowych w Łubowie, Fałkowie, Lednogórze oraz Owieczkach celem wspomagania
edukacji ekologicznej na terenie Gminy Łubowo

Dzięki zaangażowaniu i merytorycznym wsparciu nauczycielek biologii oraz chemii ze szkoły Podstawowej w Łubowie  a także udziale finansowym  wnioskodawcy - Gminy Łubowo pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej: "Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa".

Projekt, którego opis znajdziecie Państwo poniżej przewiduje m.in. zakup monitorów interaktywnych oraz laptopów, które to zostały już przekazane szkołom przez Wójta Gminy Łubowo - Andrzeja Łozowskiego.

Przy okazji spotkania Wójta z Dyrektorami Szkół i Przedszkoli, zaproszeni do Urzędu Gminy goście symbolicznie odebrali wysokiej jakości sprzęt. Montaż w poszczególnych klasach już się rozpoczął. Warto zaznaczyć, że zakupione w ramach projektu laptopy posiadają obudowy wykonane w 30% z surowców pochodzących z recyklingu. Spore, 75 calowe monitory zamontowane zostaną na specjalnych, elektrycznych windach , które pozwolą na korzystanie z urządzeń przez starsze i młodsze dzieci, bez względu na wzrost.

Wartość projektu to niemal 100 tys. zł.

 

Krótki opis:

W wyniku realizacji projektu zostanie zwiększona świadomość ekologiczna  uczniów i rodziców szkół podstawowych Gminy
Łubowo. Zostanie zakupione wyposażenie i sprzęt do 4 sal zlokalizowanych w 4 szkołach podstawowych Gminy Łubowo (w tym: 4
monitory interaktywne i 4 laptopy z oprogramowaniem oraz zestaw pomocy dydaktycznych i oprogramowania edukacyjnego).
Przygotowanie sal, w tym zakupy przewidziane we wniosku planuje się zrealizować do 31 października 2022r.

Następnie przeprowadzone będą zajęcia edukacyjne dla wskazanej grupy docelowej. Zaplanowano cykl szkoleń i prelekcji w ciągu roku szkolnego. 

Tematyka zajęć: 1. Ochrona powietrza, 2. Gospodarka odpadami oraz
ochrona powierzchni ziemi, 3. Bioróżnorodność, 4. Ochrona wód. Wykorzystana zostanie formuła prowadzenia zajęć, łącząca
wykłady nauczycieli z pracą uczniów przy składowych projektów, polegająca na przygotowywaniu projektów w ww grupach
tematycznych. Projekty będą przygotowywane z wykorzystaniem zakupionych narzędzi (przewidziano np. tworzenie filmów z pomocą
sprzętu szkolnego i odtwarzanie na monitorze interaktywnym, wykorzystanie zakupionego oprogramowania i pozostałych pomocy
dydaktycznych w trakcie prelekcji dzieci i nauczycieli itd.) Podsumowaniem działań będzie przeprowadzenie tzw. tygodnia edukacji
ekologicznej w każdej ze szkół, który ma stać się tradycją w Gminie Łubowo. Tydzień edukacji ekologicznej będzie obejmował także
zajęcia w terenie, które zweryfikują i ugruntują wiedzę zdobytą dzięki całorocznej pracy z wykorzystaniem narzędzi pozyskanych w
projekcie. O właściwy poziom merytoryczny zajęć zadbają wyznaczeni nauczyciele w każdej ze szkół. Przewidziany termin realizacji zajęć październik 2022 - czerwiec 2023r.