Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślęcin - Gmina Łubowo trwa

  • Dodano: 2020-03-20 10:17:00
  • 2362 wyświetleń
  • Drukuj

Z przyjemnością informujemy, że trwa przebudowa drogi gminnej w Myślęcinie, współfinansowana ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020

                   

 

 

W związku z realizacją umowy dot.

Przebudowy drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślęcin  - Gmina Łubowo

informujemy, że przedmiotowa inwestycja została rozpoczęta i trwa bez przeszkód.

 

Celem operacji jest poprawienie warunków dojazdu mieszkańców przysiółków do centrum miejscowości Myślęcin poprzez przebudowę gminnej drogi gruntowej nr 285037P na drogę o nawierzchni bitumicznej.

 

Operacja polega na przebudowie drogi o długości 785,5m.

 

Wartość dofinansowanie wynosi 415.719zł i została określona na poziomie 63,63%.

 

Zgodnie z umową z Wykonawcą, prace winny zostać zakończone do dnia: 15 maja 2020r. 

 

 

Operacja obejmuje zadanie typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.