Wójt podczas podpisywania umowy

Rusza rozbudowa węzła Łubowo drogi ekspresowej S5 w Fałkowie, Gmina Łubowo

  • Dodano: 2022-04-28 07:48:00
  • 619 wyświetleń
  • Drukuj

W dniu 27 kwietnia 2022 r., w Urzędzie Gminy Łubowo podpisana została umowa z Wykonawcą rozbudowy węzła “Łubowo” drogi ekspresowej S5 w Fałkowie – jednej z najważniejszych, strategicznych inwestycji Gminy Łubowo.

Postępowanie przetargowe wygrała firma Transbruk Sp. z o.o., Ul. Polna 1B, 62-330 Nekla, reprezentowana przez Marka Begiera.

Ze strony Gminy Łubowo podpis złożył Wójt Gminy Łubowo Andrzej Łozowski.

Przedmiotem umowy stanowi zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy węzła “Łubowo” drogi ekspresowej S5 wraz z budową drogi zbiorczej klasy “Z” na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa “Łubowo”, Gmina Łubowo, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “INVEST PARK” Podstrefa Łubowo  oraz zmniejszenie  uciążliwości  transportu kołowego dla mieszkańców. Powstanie rondo, umożliwiające płynny zjazd z drogi S-5 z kierunku Poznania na teren Strefy oraz wyjazd ze Strefy, bezpośrednio w kierunku Bydgoszczy. Przewidziano wykonanie ronda średniego o średnicy zewnętrznej ok. 50m z jezdnią o szerokości ok. 6m. Powstaną trzy wloty, w tym jeden na nową drogę zbiorczą.

Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gminę Łubowo inwestycji: rozbudowa węzła “Łubowo” drogi ekspresowej S5 wraz z budową drogi zbiorczej klasy “Z” na terenie WSSE, podstrefa “Łubowo, Gmina Łubowo. Wartość dofinansowania z Funduszu opiewa na kwotę niemal 10mln zł.

Całkowita wartość operacji to 16.837.468,82 zł brutto.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie 350 dni od daty podpisania dokumentów.