węgiel

Sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Łubowo

  • Dodano: 2022-12-07 13:18:00
  • 1491 wyświetleń
  • Drukuj

Gmina Łubowo od  7 grudnia 2022r. sprzedaje węgiel swoim mieszkańcom.

Osoby które złożyły wniosek o preferencyjny zakup węgla są proszone o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Łubowie w celu podpisania Umowy zakupu. 

Węgiel sprzedawany jest w cenie 1900 zł brutto i wydawany na terenie Spółdzielni Usług Rolniczych w Łubowie, Łubowo 11A. Zakupu węgla w cenie preferencyjnej mogą dokonać mieszkańcy Gminy Łubowo, którzy  spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Węgiel można przeznaczyć wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstwa domowego.

 

PROCEDURA ZAKUPU:

1)    Umowę zakupu węgla mogą podpisać osoby które wcześniej złożyły wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego – w celu podpisania umowy należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Łubowie.

2)    Od chwili zawarcia umowy każdy wnioskodawca będzie miał 7 dni, żeby dokonać wpłaty na konto bankowe: 42 9068 1013 0000 0000 0227 8248. W tytule przelewu należy podać numer umowy i imię i nazwisko Kupującego.

3) Po zaksięgowaniu wpłaty Urząd Gminy wystawi fakturę. Umowa zakupu i faktura potwierdzająca dokonanie zapłaty będą podstawą do odbioru węgla.

4)    W sprawie wydania zakupionego węgla należy zgłosić się do Spółdzielni Usług Rolniczych w Łubowie i ustalić termin i godzinę odbioru węgla. Spółdzielnia Usług Rolniczych w Łubowie, Łubowo 11A, tel. 61 427 51 83.

5)    Możliwy jest transport węgla ze składu do miejsca zamieszkania za dodatkową opłatą. Cena transportu uzależniona jest od lokalizacji i wynosić będzie od 20 do 40 zł.

 

Koszt zakupu 1 tony węgla to 1900 złotych. Jedno gospodarstwo domowe może nabyć 3 tony węgla do kwietnia 2023 roku. Z preferencyjnego zakupu węgla nie skorzysta gospodarstwo domowe, które nabyło go na ten sezon grzewczy po cenie niższej niż 2.000 za tonę.