folie rolnicze

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

  • Dodano: 2023-02-13 11:50:00
  • 841 wyświetleń
  • Drukuj

Wójt Gminy Łubowo informuje, że Gmina Łubowo zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".
W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Łubowo, zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak:
folia rolnicza,
siatka do owijania balotów,
sznurek do owijania balotów,
opakowania po nawozach,
opakowania typu Big Bag,
mogą składać Ankietę Inwentaryzacyjną  dotyczącą w/w odpadów w terminie do 06.03.2023 r. w Urzędzie Gminy lub drogą elektroniczną na adres rolnictwo@lubowo.pl 
Wzór ankiety dostępny jest poniżej w dokumentach do pobrania oraz w Urzędzie Gminy. 
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Każdy we własnym zakresie zobowiązany będzie do dostarczenia oczyszczonych i posegregowanych wg. rodzaju odpadów do miejsca wskazanego przez gminę. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dotacji.
UWAGA. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis. W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro. Załączone poniżej Oświadczenie o pomocy de minimis również należy złożyć w Urzędzie Gminy.