Uwaga na czad !

  • Dodano: 2022-12-08 10:52:09
  • 625 wyświetleń
  • Drukuj

UWAGA NA CZAD!

Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem! OSTRZEGAMY! Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób w całej Polsce. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z ich niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

 

Czad tworzy się wtedy, gdy proces spalania wszelkich paliw opałowych stałych i płynnych oraz benzyny jest niepełny. Na niepełne spalanie ma wpływ brak odpowiedniej ilości tlenu niezbędnej do spalania zupełnego. Może to wynikać z braku dopływu z zewnątrz świeżego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru.

 

Jak bronić się przed zaczadzeniem?

 

Generalna zasada jest prosta: tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. A więc przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

 

Bezwzględnie pamiętaj, aby:

 

• uchylić okno w mieszkaniu, przy korzystaniu z jakiegokolwiek źródła ognia

 

• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych

 

• korzystać z usług wykwalifikowanej osoby przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych

 

• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia – gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące; gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego nie rzadziej niż raz na pół roku; zarządca budynku ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku

 

• użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie

z instrukcją producenta

 

• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu – w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia

 

• w przypadku wymiany okien na nowe sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych i mogą pogarszać wentylację

 

• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej – jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki

 

• często wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania, a najlepiej zapewnić choćby niewielkie rozszczelnienie okien w tych pomieszczeniach

 

• rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina; dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu

 

• nie zostawiać samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte

 

• nie bagatelizować objawów: duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej

 

A jeśli już doszło do zaczadzenia:

•natychmiast zapewnij dopływ świeżego, czystego powietrza

•jak najszybciej wynieś osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze

•rozluźnij poszkodowanemu ubranie — rozepnij pasek i guziki

•wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe — tel. 999, straż pożarna — tel. 998 lub 112

 

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.