Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park" - Podstrefa Łubowo

  • Dodano: 2017-03-31 10:12:00
  • 1609 wyświetleń
  • Drukuj

Miło nam poinformować Państwa, że Gmina Łubowo podpisała umowę dot. realizacji projektu "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park" - Podstrefa Łubowo"

 

G M I N A     Ł U B O W O

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

INVEST PARK

Podstrefa Łubowo – grunty o łącznej  powierzchni 35,86.31 ha

działki nr ewid. 174/7, 174/9, 174/14, 174/21, 174/24 i 171/4

w miejscowości Fałkowo, gm. Łubowo

 

Gmina Łubowo realizuje w ramach WRPO 2014 - 2020 (OSI) (poddziałanie 1.3.3) projekt pn.:

"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" - Podstrefa Łubowo"

 

Cel projektu: Uzyskanie poprawy warunków inwestowania na terenie Gminy Łubowo, poprzez rozwój istniejącej i budowę nowej, wspólnej, ogólnodostępnej infrastruktury terenów inwestycyjnych położonych w pobliżu węzła komunikacyjnego przy trasie S5- węzeł Łubowo

 

Działanie 1.3 „ Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”

Poddziałanie 1.3.3 „Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wartość projektu 15.550.090,26zł

Kwota dofinansowania 12.097.159,39zł