Uzgadnianie i opiniowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 168 w obrębie Dziekanowice

  • Dodano: 2024-03-12 11:34:33
  • 522 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art. 17 pkt 10a w związku z art. 67h ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zmianami), Wójt Gminy Łubowo udostępnia opiniowanego i uzgadnianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 168 w obrębie Dziekanowice.

 

Załączniki:

1. Uchwała - pobierz

2. Uzasadnienie - pobierz

3. Wykaz wniosków do mpzp - pobierz

4. Prognoza oddziaływania na środowisko - pobierz 

5. Lokalizacja obszaru opracowania na tle mapy topograficznej - pobierz

6. Lokalizacja obszaru opracowania na tle mapy topograficznej względem obszarów chronionych - pobierz

7. Rysunek - pobierz