logotyp Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki PROW 2014-2020

  • Dodano: 2020-10-29 18:30:00
  • 2008 wyświetleń
  • Drukuj

Blisko 270 milionów złotych wypłacono już beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Pozytywnie rozpatrzonych zostało około 1200 wniosków o płatność. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej w regionie poprawia się stan infrastruktury wiejskiej, powstają nowe firmy i rozwijają już istniejące, dając nowe miejsca pracy mieszkańcom wielkopolskiej wsi. PROW 2014-2020 pomaga również dbać o dziedzictwo lokalne i rozwój turystyki na obszarach wiejskich. (...)W gminie Łubowo w zakresie dróg gminnych zmodernizowany został układ komunikacyjny pomiędzy węzłami drogi ekspresowej S5 "Łubowo" oraz "Gniezno Południe”. W 2019 roku wójtowie gmin Łubowo i Wągrowiec podpisali umowy z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim na dofinansowanie kolejnych inwestycji drogowych z PROW 2014-2020.

(...) Dzięki funduszom unijnym rozbudowano i wyposażono oczyszczalnię ścieków oraz przebudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w Łubowie, w Kłecku powstała nowa sieć kanalizacji sanitarnej oraz przebudowana sieć wodociągowa.(...)

Kolejne inwestycje wodno-kanalizacyjne przy wsparciu z PROW 2014-2020 realizuje Gmina Łubowo, przeznaczając uzyskaną pomoc finansową na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Przyborowie, przebudowę przepompowni ścieków wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Dziekanowicach oraz przebudowę sieci wodociągowej w Imielenku i Lednogórze.

 

Czytaj więcej w materiale promocyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu