logo sesja

XXXIII Sesja Rady Gminy Łubowo

  • Dodano: 2021-11-23 07:43:39
  • 293 wyświetleń
  • Drukuj

 

Na podstawie art.20.ust.1 ustawy  z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie  gminnym /Dz.U. z 2021r.poz.1372 ze zm./ zwołuje się XXXIII Sesję Rady Gminy Łubowo która odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. o godzinie 13:00 w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury Gminy Łubowo, 62-260 Łubowo 13F.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Łubowo.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie protokołu z  XXXII Sesji.

5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmiany uchwały budżetowej na 2021r. - ( XXXIII/267/2021)

8. Podjęcie uchwały w sprawie:

-- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubowo na lata 2021-2030

 -  ( XXXIII/268/2021)

9. Podjęcie uchwały w sprawie:

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na rok 2022 – (XXXIII/269/2021)

10. Podjęcie uchwały w sprawie:

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

 - (XXXIII/270/2021)

11. Podjęcie uchwały w sprawie:

- ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubowo – (XXXIII/271/2021)

12. Wolne głosy i wnioski

13. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Łubowo

Link do transmisji online: kliknij tutaj (Kliknij pomarańczowy przycisk "Transmisja" po lewej stronie)