”Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Łubowie – budowa urządzeń małej architektury wraz z placem zabaw (etap I)

  • Dodano: 2017-12-18 08:02:00
  • 2755 wyświetleń
  • Drukuj

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020

Unia Europejska

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

Tytuł realizowanej operacji:

”Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Łubowie – budowa urządzeń małej architektury wraz z placem zabaw (etap I)

 

Fundusz:

 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020

 

 

Kwota całkowita projektu ( brutto):

139.994,37zł

Kwota dofinansowana:

89.078,00zł

 

Operacja obejmuje zagospodarowanie terenu, przy Urzędzie Gminy Łubowo wraz z budową małej architektury i palcu zabaw. Miejsce to umożliwi połączenie możliwości zabawy, odpoczynku i edukacji.

Operacja, polegająca na zagospodarowaniu terenu przy Urzędzie Gminy Łubowo wraz z budową małej architektury i placu zabaw  jest odpowiedzią Gminy Łubowo na rosnące zapotrzebowanie na uniwersalną, nowoczesną, bezpieczną i estetyczną infrastrukturę rekreacyjną. W wyniku przeprowadzonej operacji powstanie miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy Łubowo. 

Wypracowana koncepcja miejsca, umożliwiającego połączenie możliwości zabawy (gładka ścieżka dla "małych rolkarzy", plac zabaw), odpoczynku (ławeczki dla rodzin, pergole, kamienna fontanna) czy edukacji (tablice informacyjne o treściach ekologicznych, historyczno - kulturowych itd.) wraz z przemyślaną lokalizacją skweru, wynika  m.in. z rozmów prowadzonych na zebraniach wiejskich a także konsultacji LSR, ponadto jest głęboko osadzona w świadomości mieszkańców Łubowa, którzy pamiętają jeszcze pierwotne założenia parkowe m.in. na tym obszarze. Umiejscowienie operacji na terenie wiejskim, w miejscowości zamieszkiwanej przez ok. 1000 mieszkańców, w samym centrum Gminy pozwoli stworzyć miejsce sprzyjające integracji mieszkańców, którzy niejednokrotnie mają utrudniony dostęp do tego typu infrastruktury. Operacja obejmuje etap I zagopodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Łubowo i jest efektywna kosztowo, gdyż stosunkowo niewielkim nakładem finansowym uzyskany zostanie dobry, uniwersalny produkt, który przyczyni się do zwiększenia funkcji rekreacyjnych całego obszaru Gminy (skwer może służyć jako etap wycieczek pieszych czy rowerowych po terenie Gminy Łubowo), tym samym cel operacji zostanie osiągnięty. 

Termin realizacji 30-06-2018