Zawiadomienie

  • Dodano: 2014-09-05 08:05:00
  • 4905 wyświetleń
  • Drukuj

Komunikat odnośnie zebrania z mieszkańcami wsi Leśniewo

Informujemy, iż dnia 09.09.2014r. odbędzie się zebranie wiejskie z mieszkańcami wsi Leśniewo o godz. 18.00.

Na zebraniu zostanie omówiona problematyka dotycząca zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubowo, a w szczególności kwestia lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębie Leśniewo oraz konsekwencji z tym związanych.

Na zebraniu będą obecne Pani Maria Kaczmarek oraz Pani Ewa Pietz - urbanistki szykujące przedmiotową zmianę studium.