baner środowisko

Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  • Dodano: 2024-06-11 10:51:00
  • 194 wyświetleń
  • Drukuj

Wójt Gminy Łubowo w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa stacji paliw na terenie bazy transportowej polegająca na wykonaniu stanowiska dystrybucyjnego pod istniejącą wiatą, adaptacja istniejącej wiaty na potrzeby dystrybucyjne paliw, montaż podziemnego na magazynowanie ON oraz budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej powierzchnie parkingowe na terenie bazy transportowej wraz z budową urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz urządzeniem do retencji oczyszczonych wód opadowych w m. Fałkowo gmina Łubowo pow. Gnieźnieński działce o nr. ew.  96/18.  zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.