Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Lednogóra, gmina Łubowo

  • Dodano: 2019-07-19 09:15:00
  • 3395 wyświetleń
  • Drukuj

Gmina Łubowo informuje o zakończeniu projektu pn.: Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Lednogóra, gmina Łubowo

 

„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Lednogóra, gmina Łubowo”

 

 

Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

 

Wartość projektu to: 1.482.855,00 zł

Dofinansowanie UE: 978.704,10 zł

 

Celem niniejszej informacji jest przedstawienie projektu związanego z:

 

  • budową drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2199P, na odcinku od przystanku kolejowego Lednogóra, do skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 194 (dawna droga krajowa nr 5) w miejscowości Lednogóra w gminie Łubowo;
  • powstaniem infrastruktury sprzyjającej większemu wykorzystaniu indywidualnego transportu rowerowego oraz publicznego transportu autobusowego składającej się z: parkingów „parkuj  i jedź” i „Bike & Ride” oraz utworzonego, na bazie istniejących zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 194, zintegrowanego węzła przesiadkowego integrujący 3 rodzaje transportu: indywidualnego rowerowego, indywidualnego samochodowego i zbiorowej komunikacji autobusowej;
  • powstaniem efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego LED zasilanego odnawialnym źródłem energii, jakim jest energia słoneczna.
  • promowaniem zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym transportu niezmotoryzowanego, ekologicznego jakim jest ruch pieszo-rowerowy.