Żłobek Gminny w Łubowie

  • Dodano: 2020-01-07 00:00:00
  • 712 wyświetleń
  • Drukuj

2 stycznia 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie gminnego żłobka w Łubowie

 

 

Placówka powstała dzięki wsparciu w ramach projektu projektu dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  pod nazwą „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy oraz zagrożonych wykluczeniem w formie utworzenia żłobka gminnego w Łubowie” dofinansowany został z funduszy unijnych będących w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego (WRPO 2014-2020, poddziałanie: „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”).

 

Całkowita wartość projektu to 1,376 mln zł, z czego kwota dofinansowania z WRPO wyniosła 1,240 mln zł.

Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została 8 października 2019 r. w Łubowie przez Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka oraz Wójta Andrzeja Łozowskiego.

 

Cel główny projektu to utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminnym Żłobku w Łubowie oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy. W ramach projektu sfinansowane zostały następujące działania:


• prace modernizacyjno-adaptacyjne pozwalające na dostosowanie budynku oraz pomieszczeń do potrzeb dzieci do lat 3;


• zakup i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi;


• wyposażenie i montaż placu zabaw, w tym modyfikacja przestrzeni wspierającej rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci.