Ogłoszenie o przetargu na inwestycję: Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Łubowie o jedno stanowisko postojowe dla wozów strażackich


Wójt Gminy Łubowo ogłasza przetarg na zadanie pn.:
 
Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Łubowie o jedno stanowisko postojowe dla wozów strażackich” 
 
Postępowanie prowadzone jest na platformie e-zamowienia.pl
 
Adres strony prowadzonego postępowania:
 
identyfikator postępowania: ocds-148610-f2e3b497-fa20-11ed-9355-06954b8c6cb9