Biblioteka

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20.01.2021 na mocy uchwały nr XXII/190/2020 Rady Gminy Łubowo z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Łubowo, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2021 roku, Biblioteka Publiczna Gminy Łubowo zmienia nazwę na Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury Gminy Łubowo oraz rozszerza swoją działalność. Pozostałe dane teleadresowe nie ulegają zmianom.

BIP Biblioteki Publicznej Gminy Łubowo

 

Od dnia 01 września 2020 r., Biblioteka będzie otwarta dla czytelników w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek

09:00 -19:00

Czwartek

09:00 -15:00

Wtorek

09:00 -15:00

Piątek

09:00 -19:00

Środa

09:00 -17:00

Soboty (druga w miesiącu

09:00 -13:00

W okresie od 01 lipca do 27 sierpnia Biblioteka czynna:

 

Poniedziałek

11:00 -19:00

Czwartek

09:00 -15:00

Wtorek

09:00 -15:00

Piątek

09:00 -15:00

Środa

09:00 -17:00

Soboty (druga w miesiącu

09:00 -13:00

Tel. +48 61 427 59 34

Kontakt e-mail:

biblioteka@lubowo.pl

klauzula informacyjna RODO BP

Archiwum Covid-19

W oparciu o Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dziennik Ustaw rok 2020 poz.1972 ) oraz Wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 listopada 2020 r. Biblioteka pozostaje czasowo zamknięta,.

Możliwe będą jedynie "wypożyczenia biblioteczne realizowane bez bezpośredniego kontaktu między pracownikiem biblioteki a wypożyczającym".
Taką możliwość Państwu proponujemy.
Książki będą wydawane w specjalnym trybie JEDYNIE po wcześniejszym zamówieniu ich poprzez katalog https://www.lubowo-bpg.sowwwa.pl/ lub telefonicznie 61/4275934, w stałych godzinach otwarcia biblioteki.
Wpisy pod postami na FB oraz maile nie będą uwzględniane.
Załoga będzie pracować zdalnie lub rotacyjnie ze względu na obowiązujący reżim sanitarny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W uzgodnieniu z Wójtem Gminy Łubowo Andrzejem Łozowskim, po pozytywnej weryfikacji procedur działalności jednostki podczas epidemii przez PSSE w Gnieźnie, Biblioteka wznawia działalność od 18 maja. Rekomendacje MKiDN, Ministerstwa Rozwoju i Biblioteki Narodowej dotyczące pracy instytucji kultury wprowadzają zasady, według których Biblioteka będzie działała w okresie ograniczeń, wynikających z pandemii Covid19.

Biblioteka ogranicza swoje usługi do wypożyczeń i zwrotów książek. Ze względu na nowe ogniska zakażeń w powiecie gnieźnieńskim czytelnia nie będzie otwarta, nie będzie także wolnego dostępu do półek.

Wszystkie zwracane książki zostają poddane obowiązkowej kwarantannie na okres 7 dni.

Do odwołania nie będą się odbywały stacjonarne spotkania, imprezy, warsztaty, lekcje biblioteczne, itp. Działalność kulturalno-edukacyjna będzie nadal prowadzona wirtualnie na stronie http://www.lubowo.pl/strona,biblioteka.html oraz na FB  „Biblioteka Publiczna Gminy Łubowo”.

Jak zatem będzie wyglądać wizyta w bibliotece?

Zasady zwrotu wypożyczonych książek:

 • Czytelnik przynosi zwracane książki wyłącznie w godzinach otwarcia biblioteki.
 • Czytelnik i pracownicy przestrzegają obowiązującego na terenie Biblioteki reżimu sanitarnego (maseczki, przyłbice, dezynfekcja, obowiązujące odstępy).
 • Zwracane książki należy położyć kodem kreskowym do góry, aby pracownik mógł go zeskanować i zaznaczyć ich zwrot w systemie bibliotecznym.
 • Następnie należy złożyć książki w kartonie znajdującym się przy stanowisku zwrotu.
 • Oddane książki przez 7 dni będą poddane  kwarantannie, a następnie włączone do księgozbioru.

Zasady wypożyczania książek:

 • Wizyta w bibliotece będzie się ograniczać głównie do odbioru książek:
  • zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji/zamówienia książek. Można to zrobić samodzielnie, korzystając ze swojego konta czytelnika na stronie Biblioteki Publicznej Gminy Łubowo – https://www.lubowo-bpg.sowwwa.pl/, drogą mailową biblioteka@lubowo.pl, lub telefonicznie 61/427 59 34. Zamówienia będą realizowane od dnia otwarcia biblioteki.
  • w związku z brakiem wolnego dostępu do książek, zalecamy  wcześniejsze przygotowanie listy tytułów, które chcemy wypożyczyć.
 • Do holu biblioteki czytelnik wchodzi z osłoniętymi ustami i nosem. Konieczna będzie dezynfekcja rąk lub rękawiczek (zapewniamy specjalne stanowisko). Zapewniamy dostęp do punktu mycia rąk.
 • W holu biblioteki przebywać mogą dwie osoby z zachowaniem 2 metrowego odstępu, na wyznaczonych pozycjach oznaczonych na podłodze.

Termin zwrotu książek został automatycznie przedłużony do 30.06.2020 r. (o ile termin zwrotu przypadał na czas zawieszenia działalności Biblioteki).

UWAGA:

 • Przed wejściem do biblioteki Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa, ust i o ile to możliwe założenia rękawiczek oraz wypełnienia krótkiego oświadczenia o braku objawów zarażenia Covid 19, nieprzebywaniu na kwarantannie oraz podanie aktualnych danych kontaktowych (imię i nazwisko, nr telefonu).
 • Zamówione książki (jeśli tylko będą dostępne) będą gotowe do odbioru w następnym dniu roboczym.
 • Stanowiska obsługi Czytelnika zgodnie z wymogami epidemicznymi wyposażone jest w płyn do dezynfekcji dłoni a lada biblioteczna zapewnia odstęp 2 metrów pomiędzy bibliotekarzem a Czytelnikiem, dodatkowo zamontowaliśmy ekrany oddzielające.
 • Bibliotekarze obowiązkowo stosują środki ochrony osobistej.
 • Należności za przetrzymanie książek nie będą naliczane do dn.  30.05.2020 r. (o ile termin zwrotu przypadał na czas zawieszenia działalności Biblioteki).

Regulowanie należności odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, czyli gotówką. Niestety nie dysponujemy terminalem płatniczym. Preferujemy możliwość zapłaty przelewem na nasze konto (WBS  41 9068 0003 0000 0000 0007 7003). Wcześniej należy skontaktować się w tej sprawie z biblioteką, a w tytule przelewu koniecznie podać swoje imię i nazwisko.

 

Zapraszamy do wypożyczeń. Zapewniamy, że będziemy zachowywali zasady bezpieczeństwa sanitarnego i dochowamy staranności w zachowaniu koniecznych procedur. Prosimy o wyrozumiałość,  dla nas wszystkich to trudny czas. Cieszymy się, że mimo okrojonej formy będziemy mogli służyć Państwu  w udostępnianiu księgozbioru.

Zawieszenie działalności instytucji kultury.

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury (w tym bibliotek publicznych), filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin, placówek szkolnictwa artystycznego oraz szkół i uczelni wyższych.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łubowo w porozumieniu z władzami gminy podjął decyzję o czasowym zamknięciu biblioteki od dnia 12-03-2020 do dnia 25-03-2020, Biblioteka będzie nieczynna. Wszystkie działania kulturalne zostają odwołane do dnia 29-03-2020. Sytuacja jest dynamiczna i może ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco.

 

 

 

 

Tagi: biblioteka