"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Łubowo" - Lednogóra gm. Łubowo

  • Dodano: 2019-01-28 08:40:00
  • 3887 wyświetleń
  • Drukuj

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

 

 

Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020


Gmina Łubowo informuje o rozpoczęciu budowy drogi rowerowej wraz z infrastrukturą - Lednogóra gm. Łubowo

 

Przedmiotem realizowanego projektu jest budowa 1,864km drogi rowerowej wraz z infrastrukturą sprzyjającą większemu wykorzystaniu indywidualnego transportu rowerowego. W ramach realizacji będzie wykonanie:

Drogi dla rowerów  wzdłuż drogi powiatowej nr 2199P- Lednogóra, wybudowanie 1 obiektu "parkuj i jedź" wybudowanie 1 obiektu Bike & Ride , utworzenie dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź", utworzenie 26 stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride, wybudowanie jednego zintegrowanego węzła przesiadkowego, utworzenie 28 nowych punktów świetlnych

 

ulotka_lednogóra.pdf

.