baner środowisko

Obwieszczenie dot. postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  • Dodano: 2022-08-02 13:35:00
  • 613 wyświetleń
  • Drukuj

Wójt Gminy Łubowo zawiadamia, że na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestora – : Snebo Sp. z o.o., ul. Słupecka 3, 62-436 Orchowo reprezentowanego przez pełnomocnika Pawła Cichockiego, ul. Działowa 12/34, 61-747 Poznań zostało wydane postanowienie nr 6220.DS.06.2022 z dnia 02.08.2022r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na „Budowie hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem socjalno-biurowym, terenami utwardzonymi i infrastrukturą towarzyszącą oraz ujęciem wód podziemnych na terenie działek nr ewid. 22/1, 23/1, 24/1 obręb Woźniki, gmina Łubowo”.

pobierz