logo PUP

PUP - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim

  • Dodano: 2022-08-03 10:28:54
  • 696 wyświetleń
  • Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuje, że dysponuje środkami finansowymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”

W ramach projektu realizowane są:
-staże,
-bony na zasiedlenie,
-bony szkoleniowe,
-szkolenia grupowe:

Więcej informacji:

Projekt POWER V: kliknij tutaj

Projekt WRPO V: kliknij tutaj