Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Dodano: 2021-06-16 09:51:03
  • 294 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art. 51 ust. 1 oraz 53 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16.06.2021r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr/c PE – dn- 63 na dz. nr 65 w m. Rzegnowo, gm. Łubowo, ark. mapy 1.

W związku z powyższym zawiadamia się strony o prawie do przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich notatek i odpisów w każdym stadium postępowania. Udostępnienie stronom akt sprawy odbywa się w Urzędzie Gminy w Łubowie w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

                                                                                                                                   Wójt Gminy Łubowo