logo ZPKWW

„Tydzień liczenia motyli w wielkopolskich parkach krajobrazowych”

  • Dodano: 2021-06-16 10:23:55
  • 337 wyświetleń
  • Drukuj

W dniach 19-25 lipca 2021 r. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego organizuje kampanię edukacyjną dotyczącą działań proekologicznych związanych z ochroną zapylaczy w parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Celem kampanii będzie podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w obszarze zachowania łąk w krajobrazie wiejskim oraz małych i dużych miast, aktywizacja do zachowywania nieużytków i łąk na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych oraz ogrodów i ogródków przydomowych. Uświadomienie znaczenia roślin nektarodajnych, promocja modeli „trawników” przyjaznych owadom zapylającym, podnoszenie świadomości na temat owadów zapylających, ze szczególnym uwzględnieniem motyli, występujących w krajobrazie Wielkopolski, ich roli w środowisku oraz zagrożeń w kontekście zmian klimatu i antropopresji. Wszystkie działania realizowane w ramach kampanii zamieszczone będą w mediach społecznościowych Zespołu oraz Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i w Lądzie.

W ramach kampanii prowadzony będzie „Tydzień liczenia motyli w wielkopolskich parkach krajobrazowych”, podczas którego uczestnicy na karcie pracy będą mogli zaznaczyć zaobserwowane przez siebie motyle, a następnie wziąć udział w losowaniu nagród – nasion łąk kwietnych. Wszystkie szczegóły dotyczące „Tygodnia liczenia motyli” znajdują się na karcie (w załączeniu). Karta pracy dostępna będzie również na stronie internetowej

kliknij tutaj

Więcej informacji: kliknij tutaj

Karta pracy: kliknij tutaj