Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Dodano: 2021-07-21 06:00:00
  • 267 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art. 51 ust. 1 oraz 53 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r. Poz. 735 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21.07.2021r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 67/3, 67/2, 67/5 i 64/3 w m. Łubowo, gm. Łubowo, ark. mapy 1.

W związku z powyższym zawiadamia się strony o prawie do przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich notatek i odpisów w każdym stadium postępowania. Udostępnienie stronom akt sprawy odbywa się w Urzędzie Gminy w Łubowie w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Łubowo