baner środowisko

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

  • Dodano: 2023-03-22 10:01:00
  • 284 wyświetleń
  • Drukuj

Wójt Gminy Łubowo zawiadamia o wydaniu decyzji nr 6220.DS.09.2022 z dnia 20.03.2023r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przesunięcie koryta Małej Wełny w miejscowości Myślęcin, gmina Łubowo na działce nr 65/1, 66 oraz 67/5 obręb Myślęcin”.  

Strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy Łubowo pok. nr 19, w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki 7.15 – 16.15 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.15- 15.00 w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie

Decyzja